Vybrané reference - BBP

   
SOŠ a SOU Dubská, Kladno
Energetická opatření na objektech školy a dílen (2019)
Policie ČR, Makovského, Praha-Řepy
Zateplení objektu, Praha (2019)
Gymnázium a ZŠ na Planině, Praha 4
Snížení energetické náročnosti objektů (2019)
Policie ČR Lodžská, Praha 8
Realizace úspor energie policejní služebny (2019)
 
   
Kolej Otava, Praha 4
Realizace energetických úspor (2018)
Koleje Strahov, Praha 6
Realizace energetických úspor (2018)
Střední zdravotnická škola
Beroun (2017)
MŠ Lohniského, Praha 5
Realizace energetických úspor budovy mateřské školy (2018)
 
   
Vojenské ubytovací zařízení, Tábor
Zlepšení energetických vlastností budovy (2017)
ZŠ Járy Cimrmana, Lysolaje
Rekonstrukce a přístavba budovy základní školy (2017)
U Plynárny 2, Praha 4
Realizace úspor energie objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy (2017)
MŠ Úvaly
Rekonstrukce a zateplení budovy mateřské školy (2017)
 
   
BD ul. Buková 16-24, Praha 3
Stavební úpravy panelových domů (2017)
Voctářova, Praha 8
Zateplení fasády objektu Ministerstva financí (2016)
Bytové domy U Prioru č.p. 938, Praha 6 - Ruzyně
Zateplení obvodového pláště objektů „A“, „B“ a „C“ (2016)
MŠ Šiškova, Praha
Realizace projektu (2015)
 
   
MŠ Bojasova, Praha
Realizace projektu (2015)